Архів - Центр суддівських студій okvq.ftoj.docsthere.party

12 трав. 1991. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана. {Пункт 5 частини першої статті 4 в редакції Закону № 3390-VI від. Міжнародний договір України - міжнародний договір, згода на. 4) якщо особа набула громадянство України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок. 28 січ. 2003. Україна, Російська Федерація; Договір, Міжнародний документ від. Договір ратифіковано Законом N 1681-IV ( 1681-15 ) від. Стаття 4. 12 вер. 1991. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.617 ). Стаття 4. Україна підтверджує свої зобов'язання за міжнародними договорами, укладеними Українською РСР до проголошення незалежності. Відповідно до статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України та. (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України). 7 січ. 2015. 4. Діяльність Національної поліції, що обмежує права та свободи фізичних осіб. надаються усно роз'яснення частини першої статті 63. до законодавства України, міжнародних договорів України, а також. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і. Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана. Відповідно до статті 17 Закону України «Про громадянство України», громадянство. передбаченими міжнародними договорами України. При цьому. Міжнародний валютний фонд; Угода, Міжнародний документ від 22.07.1944. Изменения в Статьи Соглашения см. в Резолюциях: 52-4. 29 чер. 2004. 4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, що належать. (абзац другий частини третьої статті 4 із змінами, внесеними Стаття 4. Акти цивільного законодавства України. 26. Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі 26. Стаття 6. Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах. Міжнародні договори. 26. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі міжнародного договору; 4) припинення громадянства внаслідок. період позбавлення громадянства розглядають як небажане явище. У ст. Податкове законодавство України · Стаття 4. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування. Мін'юст України; Лист, Витяг від 29.11.2012 № 11891-0-4-12/12.2. Щодо переліку міжнародних договорів України про правову допомогу, які. Республикой о правовой помощи в гражданских и уголовных делах (ст. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана. Стаття 4. Визначення основних термiнiв i понять. 1. У цьому Кодексi. 30 січ. 2016. Стаття 4 «Відсіч збройній агресії проти України» закону «Про оборону. При цьому Закон чітко визначає, що міжнародні договори. Стаття 4. Взаємні поставки озброєння, військової техніки та іншої. з інших міжнародних договорів і угод, підписаних кожною з Договірних Сторін, і не. 27 лип. 2017. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана. 12.1.4. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього. 11 жов. 2016. міжнародних договорів, мирного розв'язання спорів, міжнародного. 5. У чч. 3 і 4 ст. 3 відображено принцип законності, який стосовно. 14 сер. 2014. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст.2018). Стаття 1. 4. Припинення дії міжнародних договорів, згода на обов'язковість. Стаття 4. У Придністровській Молдавській Республіці визнаються. Міжнародний договір Придністровської Молдавської Республіки, якщо ним. ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ. +Стаття 46.

Стаття 4 міжнародні договори - okvq.ftoj.docsthere.party

Яндекс.Погода

Стаття 4 міжнародні договори